dokumenty i komputer

Tworzenie ofert w zewnętrznej aplikacji. Czy to konieczne?

Przy wdrażaniu skutecznego zarządzania firmą pojawia się pytanie, czy prowadzić je w tradycyjny sposób, czy też skorzystać przy tym z zewnętrznej aplikacji CRM. Przed podjęciem decyzji warto się przyjrzeć, w jaki sposób profesjonalne aplikacje usprawniają pracę przedsiębiorstwa i w czym konkretnie mogą pomóc.

Aplikacja CRM zarządza pracą firmy

Dzięki wprowadzeniu procesów firmy do CRM, znacznie skuteczniej można zarządzać zarówno działaniami pracowników, jak i kontaktami z klientami. Wygodna aplikacja do zarządzania firmą pomaga zoptymalizować wydajność siły roboczej w przedsiębiorstwie na kilka sposobów. System CRM wyznacza zadania i przydziela je konkretnym wykonawcom na podstawie szeregu danych zebranych w aplikacji, oraz analizy procedur przez algorytmy koordynujące pracę.

Pozwala to na skuteczne zarządzanie procesami w firmie, gdyż ma się pewność, że zadania zostaną przydzielone we właściwej kolejności kompetentnym pracownikom, a żaden aspekt działania korporacji nie zostanie pominięty. W przeciwieństwie do ludzi, profesjonalne oprogramowanie komputerowe nie popełnia błędów i nie zapomina o zadaniach do wykonania. Dzięki temu znacznie wzrasta wydajność pracowników, gdyż z jednej strony na bieżąco otrzymują oni zadania do realizacji, a z drugiej – tą samą czynność wykonuje wyłącznie jeden pracownik. Taki sposób zarządzania znacznie poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy.

Aplikacja CRM pozwala również skutecznie kontrolować działania pracowników. Dzięki danym informatycznym łatwo można sprawdzić, kto otrzymał dane zadanie do wykonania, jak szybko się go podjął i jaki osiągnął rezultat. Po takiej analizie może się okazać, że dany pracownik nie przykłada się, inny szczególnie skutecznie sprawdza się przy danego typu zadaniach, a jeszcze inny powinien zostać przeszkolony z danego procesu.

mechanizm ofertowania

Kompletna obsługa procesu sprzedażowego przez CRM

Właściwe poprowadzenie całego procesu sprzedaży ma ogromne znaczenie dla wyników finansowych firmy oraz budowania zaufania i lojalności jej klientów. Podczas obsługi sprzedaży łatwo popełnić błędy i nie doprowadzić do końca obiecującego leada, lub zrazić do siebie potencjalnego klienta. Dlatego warto, aby cały proces został określony praktycznymi procedurami, które pomogą firmie zoptymalizować wyniki działań handlowych oraz budowę wizerunku.

Jak odbywa się to w aplikacji CRM?

  • Pozyskanego leada wprowadza się do bazy danych wraz z wszelkimi uzyskanymi o nim informacjami. Algorytm ocenia szanse sprzedaży, oraz sugeruje jak podejść do danego przypadku, po wybraniu go do dalszego procesowania. Może się okazać. że dany klient jest szczególnie wrażliwy na promocje cenowe, zależy mu na konkretnym sposobie wysyłki, lub interesuje go wyłącznie jedna kategoria sprzedawanych towarów. Te wszystkie informacje zostaną uwzględnione podczas prowadzenia rozmowy lub mailingu z klientami. Newralgiczne dane są na bieżąco uzupełniane o nowe detale, które pozyskuje się podczas prowadzenia procesu sprzedażowego.
  • Znajomość preferencji i zainteresowań danego nabywcy pozwoli dopasować do niego zindywidualizowaną ofertę handlową, skonstruowaną w oparciu o model jego zachowań zbudowany w CRM. Aplikacja prowadząca proces sprzedaży pozwala również na odnotowanie, jakie materiały wysłano do danego leada i jaka była jego reakcja. Praktyczny system komputerowy dopilnuje, aby kolejny kontakt z klientem nastąpił w ustalonym czasie i wyznaczy pracownika do wykonania telefonu lub wysłania emaila. Dzięki elastycznym bazom danym można również wytypować potencjalnych nabywców, którzy będą zainteresowani aktualną ofertą i promocją.
  • Po uzyskaniu zamówienia, aplikacja CRM zajmie się procesowaniem sprzedaży. Wybrany towar zostanie odznaczony w magazynie lub zamówiony w razie jego braku. Następnie wybrany przez system pracownik zajmie się wysyłką paczki, dopasowując metodę dowozu do preferencji klienta. Podczas całego procesu, ktoś będzie obserwował maila, aby szybko odpowiedzieć na ewentualne zapytania kupca. Dzięki temu cały proces sprzedaży, od pozyskania leadu aż do wysyłki, przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

Dlaczego różne funkcje CRM warto prowadzić w jednej aplikacji?

Przyglądając się funkcjom i procesom realizowanym przez CRM w firmie, można zauważyć, że są one ze sobą ściśle powiązane, Z jednej strony zadania związane z danymi aspektami działania przedsiębiorstwa zostają przydzielone konkretnym pracownikom, dzięki czemu są szybko i sprawnie realizowane w przedsiębiorstwie. Z drugiej zaś, system musi znać charakterystykę zatrudnionych, godziny ich pracy, mocne i słabe strony, możliwości szkoleń i. t.d. Również działania dotyczące procesu sprzedaży oraz bazy danych klientów wpływają na podział zadań w firmie i obowiązki pracowników.

Łatwo więc zauważyć, że system CRM działa najskuteczniej, gdy ma dostęp do wszystkich danych jednocześnie. Wtedy aplikacja może skutecznie wdrażać procesy, oparte o skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi informacjami. O ile zawsze warto upraszczać i automatyzować pracę firmy, o tyle przy prowadzeniu wyrafinowanych procedur koordynujących jej działalność najlepiej korzystać z jednej aplikacji. To pomoże zarządzać różnymi aspektami działania firmy, usprawniając przepływ informacji i współpracę pomiędzy działami przedsiębiorstwa.

Również klienci docenią zindywidualizowane podejście do siebie, co dzięki czemu łatwiej będzie budować ich lojalność i wizerunek przedsiębiorstwa, oraz zwiększać efektywność sprzedaży.

Wprawdzie można zarządzać różnymi aspektami funkcjonowania firmy oddzielnie, ale połączenie różnych procedur w jednym, ogólnym systemie nadzorującym procesy sprawdzi się najskuteczniej. Dlatego warto wziąć pod uwagę wprowadzenie zewnętrznej aplikacji CRM, która pomoże koordynować procedury w oparciu o dane, przydzielać zadania pracownikom, oraz prowadzić proces sprzedażowy w wydajny i przyjazny dla klientów sposób. Na polskim rynku ciekawe rozwiązanie w tej branży stanowi system CRM Comoveo, którego zalety można zobaczyć tutaj.

Zobacz również:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Comoveo CRM

Comoveo CRM

Analizujemy pracę w firmach oraz automatyzujemy procesy. Wypróbuj nas za darmo!

Sprawdź potencjał i nowe możliwości, jakie oferuje Ci Comoveo CRM!

14 dni za darmo, bez zobowiązań