System zgodny z RODO

RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i każda firma przetwarzająca dane osobowe musi wdrożyć odpowiednie procedury i mechanizmy w swojej organizacji zgodne z nowymi przepisami.

System Comoveo, jako administrator Państwa danych oraz podmiot przetwarzający dane Państwa klientów, jest przygotowany i gotowy na zmiany związane z wprowadzeniem nowej regulacji ochrony danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku. Państwa dane będą przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ochrony danych osobowych na zabezpieczonych serwerach firmy Amazon Inc. na terenie Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy funkcje i możliwości systemu Comoveo, które spełniają wymagania Rozporządzenia.

1. Zgoda na przetwarzanie danych

Użytkownik przy zakładaniu konta w systemie Comoveo ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Opisane są cele przetwarzania danych, dzięki czemu użytkownik dokładnie będzie wiedział w jakim stopniu i do jakich celów będą używane jego dane osobowe.

2. Prawo do sprzeciwu

Według RODO każda osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w każdej chwili, na przykład, gdy nie chce, aby zostały użyte w kampanii marketingowej firmy. W systemie Comoveo CRM w takim przypadku mamy możliwość rozwiązania tego problemu na kilka sposobów. Na przykład możemy stworzyć nowy checkbox, który będzie zaznaczony w przypadku sprzeciwu lub dodać nową etykietę w widoku kontrahenta, która będzie mówiła o takim sprzeciwie. Dzięki możliwości takich rozwiązań każdą osobę, która sprzeciwi się wykorzystaniu jej danych osobowych np. do kampanii marketingowej, będzie można z łatwością pominąć.

3. Prawo do dostępu do danych

W systemie Comoveo mamy możliwość generowania raportów zawierających wszystkie dane konkretnego klienta. Dzięki temu na wniosek osoby, której dane są przetwarzane ,możemy stworzyć raport, który będzie zawierał wszystkie jego dane osobowe znajdujące się w systemie.

4. Prawo do bycia zapomnianym

Jednym z podstawowych założeń RODO jest prawo do bycia zapomnianym.W każdym momencie, zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo możliwość wystosowania prośby o usunięcie danych i o anonimizację. Jeżeli osoba, której posiadamy dane osobowe, zdecyduje się skorzystać z tego prawa, to system Comoveo to umożliwi. W systemie Comoveo bez problemu można zanonimizować każde pole dotyczące danych osobowych.

System Comoveo daje Państwu, jako administratorom danych swoich klientów i kontrahentów, także wszystkie elementy wymagane przez RODO – bezpieczeństwo danych przechowywanych przez klientów, możliwość usunięcia całkowitego i anonimizacji danych klienta na jego prośbę (od 25 maja 2018 roku – nowe wersje Comoveo). Informacja o zasadach nowego RODO jest także dostępna w Regulaminie Comoveo.

Sprawdź potencjał i nowe możliwości, jakie oferuje Ci Comoveo CRM!

14 dni za darmo, bez zobowiązań