foto_66

Nowy obowiązek dla firm – JPK w opcji COMOVEO CRM

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to skondensowana baza informacji o stanie finansowym Twojego przedsiębiorstwa. W założeniach Ministerstwa Finansów wprowadzenie obowiązku przesyłania pliku JPK ma znacząco uprościć, skrócić i zmniejszyć uciążliwość procesu kontroli podatkowej. By przygotować dane do przesłania odpowiedniemu urzędowi skarbowemu plik ten powinien spełniać warunki tj.:

  • być generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa,
  • być tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych,
  • zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres,
  • posiadać układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Zespól Comoveo CRM dostosował swoją aplikację pod wymogi Ministerstwa Finansów

Przy pomocy dostosowanego do przepisów systemu Comoveo CRM, przedsiębiorcy będą mogli automatycznie wygenerować JPK_FA

– i przesłać go do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną albo tradycyjną pocztą na płycie CD bądź DVD. Takie rozwiązanie znacznie poprawi przeprowadzenie audytów przez pracowników kontroli skarbowej. Kontrole mają miejsce tylko wtedy, kiedy w elektronicznych plikach wykryte zostaną nieprawidłowości. Dane finansowe przekazane w ujednoliconej formie będą mogły być poddane szybkiemu, automatycznemu sprawdzeniu, które błyskawicznie wykryje ewentualne nieprawidłowości czy problemy.

Czym jest plik JPK_FA?

Plik JPK_FA stanowi ewidencję faktur sprzedaży. Plik składany jest na żądanie i stanowi pełne odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie. Zawiera pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji o samej transakcji. Przykładowo dla faktury korygującej przedstawiana jest przyczyna korekty, a dla sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT – przyczyna zwolnienia.

Do kiedy wysłać JPK w 2018?

Jednolity Plik Kontrolny należy wysłać najpóźniej do 25 każdego miesiąca.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak złożenia lub złożenie błędnie przygotowanego pliku JPK?

Z założenia JPK to forma dokumentu księgowego, dlatego nie powinien zawierać on błędów. Jeśli niestety zdarzy się nam wysłać plik z błędami, możemy skorzystać z opcji korekty. Jednak kiedy przedsiębiorca nie podejmie działań skorygowania pomyłki, musi liczyć się z konsekwencjami. Urząd skarbowy może nałożyć karę, a jej wysokość uzależniona jest od jego kwalifikacji do wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych. Kara za wykroczenie skarbowe to grzywna do wysokości 20-krotności płacy minimalnej, natomiast kara za przestępstwo skarbowe może wynieść od 10 do 120 stawek dziennych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Comoveo CRM

Comoveo CRM

Analizujemy pracę w firmach oraz automatyzujemy procesy. Wypróbuj nas za darmo!

Sprawdź potencjał i nowe możliwości, jakie oferuje Ci Comoveo CRM!

14 dni za darmo, bez zobowiązań