Wersja 1.05 w dniu 05.01.2013 została zaktualizowana o opcje modułu mailingowego:

E-mail marketing

  • Możliwość umieszczenia w szablonie wiadomości formułki pozwalającej rezygnację z mailingu. W dowolnym miejscu można dodać tag [rezygnacja].

Adresy których właściciele wypisali się z subskrypcji są gromadzone w pamięci i w przyszłości unikniemy dopisania ich ponownie do bazy. Dodatkowa możliwość wyboru tej opcji.