Comoveo wersja 1.04 w dniu 25.06.2012 została wzbogacona o nowości, głównie w zakresie korzystania z kalendarza:

Moduł notatek

  • W kalendarzu udostępniono możliwość dodawania notatek – niezależna funkcja.
  • Notatki widoczne są jedynie w kalendarzu
  • Są one zawsze widoczne (chyba, że zostaną usunięte przez użytkownika)

Kalendarz

  • Kalendarz został wzbogacony o nowoczesną grafikę
  • Treść zadań można obecnie szybko przeglądać, najeżdżając kursorem na nazwę klienta

E-mail marketing

  • Aplikację wzbogacono o możliwość kolejkowania wysyłanych wiadomości

Wpisując „Max. wysyłki dziennej” użytkownik może regulować dzienną liczbę wysłanych wiadomości (funkcja przydatna dla hostingów posiadających limit na liczbę wysłanych e-maili)