Comoveo – wersja 1.03 w dniu 14.06.2012 została zaktualizowana o nowe funkcjonalności:

Faktury

  • Faktury – edycja daty wystawienia faktury oraz daty sprzedaży
  • Możliwość edycji wprowadzonych wcześniej faktur

Moduł wysyłania masowych wiadomości/E-mail marketing

Możliwość wgrywania plików na serwer oraz zamieszczania ich do wiadomości