Skróty klawiaturowe

How can we help?

Skróty klawiaturowe

Escape zamyka okna podglądu w połowie okna, okienek systemowych

Tab + Z w Procesie, Szansie Sprzedaży, Zgłoszeniu możliwość dodania szybkiego przypomnienia

Tab + Q skrót powoduje otwarcie okna do wysyłki emaila w dowolnym miejscu w systemie

Tab + S w Procesie, Szansie Sprzedaży, Zgłoszeniu możliwość dodania pozycji checklisty „Do Zrobienia”