Shortcode – automatyczne uzupełnianie danych

How can we help?

Shortcode – automatyczne uzupełnianie danych

Tworząc wzór dokumentu, możemy zdefiniować pola, które będą się automatycznie wstawiać podczas ich tworzenia. Dzięki temu takie informacje jak m.in. dane naszej firmy, czy dane klienta dla którego tworzony jest dokument, będą podstawiać się automatycznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, tworzenie umów, dokumentów posprzedażowych będzie dużo szybsze.

Dane Państwa firmy:
[firma_nazwa]
[firma_adres]
[firma_kod]
[firma_miasto]
[firma_nip]
[firma_email]
[firma_logo]

Dane Klienta:
[klient_nazwa] – imię i nazwisko klienta
[klient_firma] – nazwa firmy klienta
[klient_nip]
[klient_adres]
[klient_kod]
[klient_miasto]
[klient_tel]
[klient_email]

Uniwersalne:

[data_dzis] – dzisiejsza data (data generowana dokumentu)
[nr_dokumentu]  numer dokumentu
[godzina_teraz]  – godzina w formacie H:i:s (GG:MM:SS)
[login] – login osoby tworzącej dokument (użytkownika CRM)
[newline] – znak podziału strony
[space:xx] – przerwa/odstęp wysokości gdzie xx to wielkość odstępu (np. [space150] odstęp 150px)

Oferty podsumowania

{sumarabat} – suma rabatów naliczonych w danej ofercie
{cenanetto}  suma netto
{kwotavat}  – kwota vat (suma)
{cenabrutto} – kwota brutto całej oferty