Jak tworzyć własne style ofert (szablony)

How can we help?

Jak tworzyć własne style ofert (szablony)

W module do tworzenia ofert, przygotowaliśmy możliwość personalizacji ofert. Wystarczy przygotować odpowiednio spreparowany kod HTML i dodać w Ustawieniach globalnych > Zaawansowane > Style ofert.

Kod HTML może być stworzony w formie tabeli lub jako tekst. Aby w odpowiednie miejsca zostały umieszczone elementy oferty należy stosować specjalne znaczniki:

  • {offername} – Nazwa pozycji w ofercie
  • {offerimage} – Obrazek oferty
  • {offerpricenetto} – Cena netto
  • {offervaluenetto} – Cena brutto
  • {offerpos} – Numer pozycji
  • {offerilosc} – Ilość sztuk
  • {offerdesc} – Opis pozycji oferty
  • {offercurr} – Waluta oferty
  • {offerbg} – (zaawansowany parametr) – możliwość oznaczania co drugiej pozycji innym kolorem tła

Przygotowaliśmy gotowe szablony, które można dowolnie modyfikować i umieszczać w ofertach.