Raporty

Moduł Raportów: Kluczowe Informacje dla Twojej Firmy

crm dla branży budowlanej

Nasz moduł raportów to zaawansowane narzędzie analityczne, które skupia się na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu danych kluczowych dla funkcjonowania Twojej firmy. Specjalizuje się w analizie danych sprzedażowych, ocenie efektywności pracy zespołów oraz monitorowaniu trendów rynkowych. Dzięki niemu możesz z łatwością śledzić wyniki sprzedaży, efektywność działań marketingowych, a także zmiany w popycie i preferencjach klientów. Moduł umożliwia generowanie szczegółowych raportów i wykresów, co ułatwia interpretację skomplikowanych zestawów danych.

Raport zysku na zleceniach

Comoveo CRM umożliwia automatyczne generowanie szczegółowych raportów zbiorczych, które obejmują wyliczenie zysków generowanych przez poszczególne zlecenia.
Narzędzie to stanowi cenne wsparcie w analizie marży, pozwalając na efektywną ocenę rentowności działalności Twojej organizacji. Dzięki temu masz możliwość monitorowania, jakie marże udało Ci się osiągnąć, co bezpośrednio przekłada się na zarządzanie rentownością.

Wygenerowane raporty mogą być również wykorzystane do celów wewnętrznych, takich jak rozliczanie prowizji handlowców. Dzięki intuicyjnej funkcjonalności modułu Realizacji, przygotowanie raportów nie wymaga od Ciebie dodatkowej pracy – wszystko odbywa się automatycznie. Nasze raporty charakteryzują się przejrzystością i prostotą, co czyni je łatwymi do interpretacji i wykorzystania w codziennym zarządzaniu firmą.

Sprawdź potencjał i nowe możliwości, jakie oferuje Ci Comoveo CRM!

14 dni za darmo, bez zobowiązań