Czym jest system CRM?

(ang. Customer Relationship Managment – CRM)

CRM z języka angielskiego (Customer Relationship Management) co dosłownie oznacza zarządzenie relacją z klientem.

Jest to złożona baza danych zawierająca zbiór zadań i narzędzi niezbędnych w kontaktach z kontrahentami.
Baza to także swego rodzaju strategia biznesowa.
System informatyczny CRM zarządza relacjami pomiędzy klientami i tworzy pamięć firmy, porządkując doświadczenie i historie. System pomaga w analizie rynkowej i daje podstawę do tworzenia strategii firmy. CRM pozwala na zapisywanie każdego ruchu przedsiębiorstwa i wpływa na rozwój.
Co więcej system pozwala na skrócenie całego procesu sprzedaży i tym samym na zmniejszenie kosztów z tym związanych.

comoveo crm

W dzisiejszych czasach relacja z klientem jest elementem kluczowym.

Podejście do klienta staje się procesem złożonym i wymaga zindywidualizowania potrzeb. Oferty kierowane do potencjalnego kontrahenta są wyspecjalizowane i konkretne. Dzięki oprogramowaniu CRM, można zapomnieć o stercie papierów i dokumentów. Program CRM ma budować długotrwałe relacje poprzez trwałe i przejrzyste działania. Takie działania są mniej pracochłonne i czasochłonne. System gromadzi informacje o kliencie, a on zaś ma poczucie zaangażowania i profesjonalizmu firmy. CRM daje możliwość trwałej relacji z klientem poprzez moduł korespondencji np. przy pomocy poczty email. Oprócz relacji z klientem, system daje możliwość lepszego zarządzania czasem pracy.
Pracownicy mając do dyspozycji CRM są bardziej zorganizowani. System pozytywnie wpływa także na relacje w pracy i powoduje zwiększenie efektywności pracowników.

Powodzenie prowadzonego biznesu w dużej mierze zależy od klienta. Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie z nim stałego kontaktu. System CRM jest takim narzędziem, który pozwala na takie relacje.

Zarządzanie Relacjami z Klientami ma zmniejszyć wydatki związane z rozwojem firmy. System ten umożliwia zintegrowanie działań związanych z obsługą klientów.
System CRM jest niezastąpiony w budowaniu bazy klientów poprzez rejestracje danych wszystkich klientów. Dodatkowo CRM przynosi korzyści w postaci wzrostu sprzedaży.
Daje także szybki dostęp do danych sprzedażowych. CRM przede wszystkim usprawnia cały proces sprzedaży. Świetnym rozwiązaniem jest wirtualny magazyn dokumentów, który zawiera wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty. Pracownicy mając wszystko pod ręką, mogą działać sprawniej i szybciej.
Sprzedawca ma dostęp między innymi do informacji odnośnie faktur, rachunków czy też stanu magazynu.
CRM jak widać przynosi korzyści dla kupującego w postaci fachowej obsługi. Dla sprzedawcy korzyść w postaci zadowolonego klienta, który z pewnością powróci ponownie.

System CRM w jasny i przejrzysty sposób gromadzi informacje o podjętych działaniach w firmie. Poprawia także komunikację pomiędzy konkretnymi działami.

CRM rejestruje wszelkie działania kontrolne przez kierowników i menagerów.
System w łatwy sposób prowadzi do usystematyzowania działań w firmie.
Wszystkie zgromadzone dane są wykorzystane do podejmowania decyzji w przyszłości.
Takie dane pozwalają na planowanie strategii i podejmowanie działań w celu zwiększenia zysków.
Jasny i przejrzysty system informatyczny CRM pozawala więc na monitorowanie postępu w firmie. Menager za pomocą systemu CRM kieruje pracownikami, zarządza i zleca zadania.
System pozwala także na sprawdzenie efektywność działu sprzedażowego oraz poszczególnych pracowników firmy.
Dzięki systemowi CRM można racjonalnie i optymalnie zarządzać budżetem przedsiębiorstwa.

spotkanie biznesowe

Każda szanująca się firma dba o swój rozwój i wizerunek poprzez utrzymywanie dobrej relacji z kontrahentem.

Wykorzystywanie systemu Custmer Relationship Menagment pozwoli sprawdzić co się dzieje u klientów. System ten gromadzi informacje o kliencie oraz o stopniu zadowolenia z usług firmy. Cała baza numerów telefonów, adresów mailowych, imion, nazwisk a także nazw firmy, pozwala dopasowanie ofert do potrzeb danego klienta.

System pozwala też na gromadzenie materiałów sprzedażowych w postaci ankiet czy prezentacji, które są niezbędne do prowadzenia kampanii marketingowej.
Stanowi to duże udogodnienia dla pracownika, który ma możliwość aktywnie pozyskiwać nowych klientów.
Praca z zastosowaniem systemu Zarządzania Relacją z Klientem to prawdziwa przyjemność, daje duże możliwości rozwoju. System CRM pozwala skupiać się na każdym kliencie z osobna a także pozwala przewidzieć przyszłe zachowania klientów. Program jest doskonałym rozwiązaniem dla każdej firmy, której głównym celem jest zadowolony klient i zysk.